Käyttöehdot

Työpäivä-palvelun käyttöehdot

Sijaishaltija Oy:n verkkopalvelu on Sijaishaltija Oy:n tuottama palvelu. Avaamalla mainitun verkkopalvelun asiakas hyväksyy käyttöehdot kokonaisuudessaan ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua.

Sijaishaltija Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, mistä ilmoitetaan Sijaishaltija Oy:n verkkosivuilla ja/tai sähköpostitse.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, mutta palvelu voi olla tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle.

Asiakkaan Sijaishaltija Oy:ltä mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat pysyvät Sijaishaltija Oy:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Asiakkaat syöttävät itse tietonsa palveluun. Sijaishaltija Oy ei vastaa asiakkaittensa ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta, vaan asiakkaat ovat vastuussa ilmoittamistaan tiedoista.

Sijaishaltija Oy tarjoaa työnantajille sijaisten tiedot sen mukaisesti, mitä sijaiset ovat ilmoittaneet. Sijaishaltija Oy luovuttaa tiedot sen mukaan työnantajille, kuin palveluun rekisteröityneet ovat luvat antaneet. Sijaishaltija Oy ei ole vastuussa sijaisten työpaikan saannista. Sijaishaltija Oy:lle ei voi muodostua minkäänlaista korvausvastuuta suhteessa sijaisiin.

Sijaishaltija Oy ei vastaa työsopimuksen tekemisestä, vaan työsopimus solmitaan työnantajan ja sijaisen välillä. Työnantajan tulee itse ottaa yhteyttä sijaiseen työsopimuksen solmimiseksi.

Työnantajat vastaavat sijaislistojen tekemisestä. Sijaishaltija Oy ei ole vastuussa siitä, missä järjestyksessä työnantajat ottavat yhteyttä sijaisiin ja ketkä pääsevät työhön.

Mikäli Sijaishaltija Oy:llä on perusteltu syy epäillä, ettei sijaisen rekisteröinti ole aito, voidaan rekisteröinnin tekijä poistaa palvelusta. Sijaishaltija Oy:llä on oikeus poistaa palvelusta sellainen materiaali, joka loukkaa lakia tai on muutoin sopimaton tai hyvän tavan vastainen. Tällaisten tietojen ilmoittaja voidaan myös kokonaan poistaa palvelusta.