Hyvää työpäivää !  
   
   
 

Henkilörekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Sijaishaltija Oy
Rovakatu 24
96200 Rovaniemi
Sähköposti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heidi Alariesto
Metsämuseontie 8
96460 Rovaniemi
Puhelin: 045 313 35 33
Sähköposti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rekisterin nimi

Työpäivä-verkkopalvelun asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakassuhteiden hoito (henkilötietolain 8 §) rekisteröidyn suostumuksella

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavia tietoja:
  • yhteystiedot (nimi, postiosoite, kunta, puhelin, sähköposti)
  • syntymäaika
  • koulutushistoria
  • työkokemus

Sekä vapaaehtoisesti annettavia tietoja
  • valokuva
  • vapaa kuvaus itsestä
  • suostumus henkilötietojen luovuttamiseen
  • kalenteri
  • palvelu kirjaa palvelun kautta vastaanotetut työt henkilön sähköiseen cv:hen

Rekisteröitynyt voi korjata ja päivittää itseään koskevia tietoja.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Työpäivä-nettisivujen kautta Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa asiakkaan tietoja hänen antamansa suostumuksen perusteella Työviesti-verkkopalvelun asiakkaille. Työpäivä-verkkopalvelun Asiakas määrittää itse kunnan, yksityisen ja/tai julkisen sektorin ja toimialan, jonka työnantajille Työviesti-palvelussa hänen tietonsa voi näyttää.

Tietojen tarkistaminen

Sijainen voi aina kirjautua sisään tarkistaakseen itseään koskevat tiedot. Mikäli sijainen unohtaa tunnukset, hänelle toimitetaan sähköpostitse uudet.

Tietojen poistaminen ja säilytysajat

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Mikäli sijainen ei päivitä tietojaan, eikä reagoi tekstiviestillä tuleviin työkutsuihin, hänet voidaan poistaa (1) vuoden jälkeen. Ennen tietojen poistamista, sijaista lähestytään kehoituksilla käyttää tiliään.

Tietosuojaus

Asiakkaan täytyy rekisteröidyssä varmentaa henkilöllisyytensä sähköpostilla. Lisäksi jokaisen, joka haluaa työnantajille tietonsa annettavan, täytyy vastata varmennustekstiviestiin . Järjestelmä on lisäksi ssl-salattu.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.